15-nov-2012. El recurs interposat per obrir la sorrera de l'Esparra ha estat desestimat pel Tribunal Suprem.
Podrien haver quedat tancades totes les vies d'actuació per obrir la sorrera !!

Informació rebuda del gabinet d'advocats contractat per la Plataforma de l'Esparra: 

Hem plau informar-los que el recurs de cassació interposat per INVERSIONES AGRÍCOLAS LA SELVA S.L. contra la  Sentència del TSJC que denegà l’autorització ambiental (Exp. GA 20030036) ha estat desestimat per part del Tribunal Suprem (adjunt els remetem còpia de la Sentència).

Aquesta és una molt bona notícia atès que dita decisió judicial era fonamental per evitar la instal·lació de la pedrera, atès que la llicència d’obres que s’havia obtingut al seu dia per silenci administratiu positiu anava mai no podria ser eficaç sense l’obtenció de l’autorització ambiental.

Per tant, el gruix del tema queda tancat. Resta únicament esperar a que es resolgui el recurs interposat per INVERSIONES AGRÍCOLAS LA SELVA S.L.  contra la caducitat de la llicència d’obres que es segueix davant del Jutjat 3 de Girona, així com estar molt atents a que aquesta no faci cap altra moviment a la desesperada.

Faig un petit resum de la situació en la qual ara ens trobem:

- En l’actualitat no es pot demanar cap llicència d’obres ni autorització ambiental nova per instal·lar la pedrera, atès que el POUM ho prohibeix expressament. Això tanca la via a qualsevol nova sol·licitud de llicència.

- L’autorització ambiental originaria (Exp. GA 20030036) està denegada i la decisió del TS es ferma i no es pot recórrer. Això implica que la llicència d’obres obtinguda al seu dia per silenci, per estar condicionada a la prèvia obtenció de autorització ambiental, no tingui cap validesa.

- Sense perjudici de l’anterior, encara està pendent de resoldre’s el recurs contenciós interposat per la contrària contra la declaració de caducitat de la llicència d’obres obtinguda al seu dia. Aquest recurs, encara viu, queda molt condicionat per allò comentat al punt anterior. Es a dir, encara que es pogués estimar a la contrària, i es declarés que la caducitat de la llicència és contrària a dret (decisió que trobo molt improbable), en haver-se denegat l’autorització ambiental originària, la llicència d’obres no es podria arribar a materialitzar.

- L’autorització ambiental que es va sol·licitar l’any 2009 (Exp. GA 20090029) no ha estat admesa per part del Departament de Territori i Sostenibilitat. Ens hem posat en contacte amb la Generalitat i no els consta que s’hagi recorregut dita resolució. Si fos així, i la resolució hagués esdevingut ferma i consentida, quedarien tancades totes les possibles vies d’actuació de INVERSIONES AGRÍCOLAS LA SELVA S.L.